ערר מס שבח

כאשר נקבעת לנישום שומת מס כגון מס שבח או מס רכישה, עומדת בפניו האפשרות להגיש השגה על שומת המס, במידה והנישום סבור כי עומדים לזכותו נימוקים המצדיקים שומה בשיעור מופחת מזה שנקבע על ידי רשויות המס. לפי סעיף 91 לחוק מיסוי מקרקעין, במצב בו הנישום מגיש השגה על השומה, הנישום ישלם את המס בשיעור שהוא…

קרא עוד
תמ״א 38

בעלים של דירה קיימת בבניין התקשר עם יזם לביצוע פרויקט תמ”א 38/2 (הריסה ובנייה). בעלי הנכס פנה אלינו וביקש לשדרג את דירתו החדשה שהוקצתה לו על פי הסכם התמ”א ולהחליפה בדירה אחרת. האם יחוב במס? הדין החל והפטור ממס ככלל, בהתקשרות בעסקה עם יזם לביצוע פרויקט תמ”א 38/2 (הריסה ובנייה), הבעלים מוכרים ליזם חלק מזכויותיהם במקרקעין, תמורת…

קרא עוד
בת ים

הנושא של התחדשות עירונית בבת ים הוא נושא חם במיוחד: לאחרונה אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בתל אביב תכנית ענק להתחדשות עירונית בשכונת רמת הנשיא בבת ים, בה אמורות להיבנות 1,728 יחידות דיור ב-16 בניינים, וכן 11,000 מ”ר שטחי תעסוקה, 6,500 שטחי מסחר, 5 דונמים של שטחים ציבוריים ו-9 דונם של שטחים פתוחים. מדובר בתוכנית…

קרא עוד
פינוי בינוי

לפי חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס”ו-2006, על מנת להוציא אל הפועל פרויקט של פינוי-בינוי כיום, נדרש “רוב מיוחס” של בעלי הדירות, אשר בבעלותם 4/5 לפחות מתוך כלל הדירות שבמתחם ו-3/4 לפחות מהרכוש המשותף (ושבבעלותם לפחות 2/3 ממספר הדירות והרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ). רק לאחר השגת הרוב המיוחס, רשאים הדיירים…

קרא עוד
פינוי בינוי

תיקון מס’ 94 לחוק מיסוי מקרקעין קבע בין היתר, כי כאשר התמורה שמקבל בעל דירה בפינוי-בינוי כוללת הן דירה והן תמורה כספית, כאשר יבקש אותו בעל דירה למכור את דירת התמורה לאחר קבלתה, סכום המכירה יכלול לא רק את שוויה של הדירה הנמכרת כפי שייקבע בהסכם המכר, אלא גם…

קרא עוד
פרויקט ברחוב ויצמן רעננה

ידוע כי עסקת פינוי בינוי היא עסקה הנמשכת תקופה ארוכה, ארוכה מידי. עסקה שכזו כוללת שלבים רבים, בהם מעורבים בעלי אינטרסים שונים: יזמים, קבלנים, בעלי הדירות והרשות המקומית. נוסף על כך, יש לבצע פעולות מתחייבות אל מול רשויות המס ומשרדים ממשלתיים נוספים. אולם בעיר רעננה נפל דבר: פרויקט פינוי-בינוי ויצמן רעננה, שדייריו לוו בידי משרדנו,…

קרא עוד
היטל השבחה

כיצד יש לחשב את ההשבחה בפרויקט פינוי בינוי? באופן עקרוני, החישוב נעשה בדרך של השוואה בין זכויות במצב קודם, לבין זכויות במצב חדש. בפרויקט של פינוי-בינוי, האם ההשוואה נעשית לאחר אישורה של תוכנית משביחה, כשם שמעריכים כל עליית שווי של מקרקעין (כדעת הוועדה המקומית), האם לפי רווחיות הפרויקט בפועל מנקודת מבטו של היזם על פי…

קרא עוד
אסיפת דיירים

צו בריאות העם אוסר לקיים התכנסות של מעל 2 אנשים דיירים ובשל כך לא ניתן לבצע כנס דיירים טרם חתימה על הסכם התקשרות לביצוע פרויקט, כמתחייב מהוראות חוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי) התשס”ו – 2006. יזמים שיפרו הוראה זו ויחתמו עם דיירים על חוזים לביצוע עסקה זו, חשופים לביטול חוזי ההתקשרות. על פי…

קרא עוד
מסירת דירה מרחוק

על אף המגבלות בתקנות שעות חרום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) התש”פ – 2020, רשאים קונים אשר דירתם החדשה עומדת למסירה בימים אלה, לבצע “מסירה מרחוק” ולהיכנס לדירה החדשה, ללא מפגש עם הקבלן. לאור החובה להקטין נזקים הקבועה בדין, הרי קונה שלא יקבל לידו את החזקה בדירתו החדשה בדרך זו, עלול לאבד את זכותו…

קרא עוד
וירוס הקורנה נדל״ן

קוני דירות רבים נמצאים כיום אובדי עצות, לגבי חוזים בהם התקשרו והתחייבו לשלם תשלומים שונים למוכר, אך אינם מסוגלים לעמוד כיום בתנאי החוזה בשל משבר מגפת הקורונה, בין אם עקב ירידת ערך ניירות הערך שהיו ברשותם או בשל הפסקת עבודתם. מנגד, קבלנים רבים אשר התחייבו למסור דירות חדשות במועד מסוים, אולם נאלצים לעכב את המסירה,…

קרא עוד
חייגו עכשיו
נגישות
Scroll To Top