מתקן חנייה אוטומטי

דייר סרבן – הקמת מתקן חניה אוטומטי והצמדת חצרות

מאת צוות האתר | 25 בדצמבר 2019

טענת דייר סרבן נדחתה: המפקחת על הרישום בתל אביב, קבעה כי בסמכותה להורות על הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצרכי הקמת חניון והצמדת גינה במסגרת תמ”א…

י.ד. שחור

סמכויות המפקח על הבתים המשותפים: הרחבת הכלים להתמודדות עם דיירים סרבנים

מאת צוות האתר | 5 בנובמבר 2019

בשנת 2018 הורחבו סמכויותיו של המפקח על הבתים המשותפים, להתמודדות עם מצבים של “דייר סרבן”, קרי דיירים אשר מסרבים לאשר את הוצאתה לפועל של תוכנית…

י.ד. שחור עסקת קומבינציה

“עסקאות קומבינציה: חישוב שווי שירותי הבניה”

מאת צוות האתר | 15 באוקטובר 2019

פסיקה חדשה של ועדת ערר מחוזי חיפה (ו”ע 860-09-17 יקותיאלי נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חיפה) שנתנה ביום 1.9.19 שינתה את עקרונות חישוב שווי התמורה בעסקאות…

י.ד. שחור דירת מגורים מזכה

האם דירת מגורים שאינה מוגדרת כך בפועל (לפי חוקי התכנון ובניה) יכולה ליהנות מהקלות במס שבח?

מאת צוות האתר | 18 בספטמבר 2019

בפסק דין חדש מיום 12.8.2019 בענין ו”ע 34577-08-17 גיא נ’ מדינת ישראל נדונה השאלה האם דירת מגורים, ששימשה בפועל למגורים ושיש בה את המתקנים הדרושים…

ביטול תמ"א 38 י.ד. שחור

מה עושים אם כבר חתמנו על הסכם תמ”א 38 אך הוועדה המקומית שינתה מדיניותה?

מאת צוות האתר | 10 בספטמבר 2019

בשלהי 2018 שרר קיפאון וחוסר ודאות תכנונית עקב הליך בחירות בעיר רמת גן. במסגרת הבחירות הבטיח המועמד לכהונת ראש העיר, מר כרמל שאמה הכהן, כי…

השקעה בנדל"ן בפולין

השקעה בנדל”ן בפולין

מאת צוות האתר | 1 בספטמבר 2019

בשנים האחרונות הרבה ישראלים מחפשים אפיקי השקעה אלטרנטיביים, שההשקעה בהם תיתן תשואה גבוהה יותר מאשר זו הניתן לקבל בארץ. אחת האפשרויות הנפוצות כיום היא רכישת…

האם חברה יכולה לבצע פריסת שבח מקרקעין ?

מאת צוות האתר | 27 באוגוסט 2019

פסק דין בו”ע 44202-05-16 טוונטי האנדרד נהריה בע”מ ואח’ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חיפה, שניתן ביום 19.1.2018, נתן פרשנות המאפשרת לחברה לבצע פריסת שבח בעת…

הדייר הסרבן בפינוי בינוי

מאת צוות האתר | 21 באוגוסט 2019

עסקאות התחדשות עירונית הינן סבוכות ומורכבות. תחילתן בדין ודברים בין הדיירים לבין עצמם ולאחר שהתגבשה החלטה פנימית של רוב הדיירים, המשכן במו”מ , לעתים ארוך…

האם פיצויי הפקעה מחריגים “איגוד מקרקעין” מסיווגו ככזה?

מאת צוות האתר | 11 באוגוסט 2019

סעיף ההגדרות (סעיף 1) בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ”ג 1963 (להלן:”החוק”) קובע (בחלקו): “איגוד מקרקעין” – איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות…

חייגו עכשיו
נגישות