פינוי בינוי

לפי חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס”ו-2006, על מנת להוציא אל הפועל פרויקט של פינוי-בינוי כיום, נדרש “רוב מיוחס” של בעלי הדירות, אשר בבעלותם 4/5 לפחות מתוך כלל הדירות שבמתחם ו-3/4 לפחות מהרכוש המשותף (ושבבעלותם לפחות 2/3 ממספר הדירות והרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ). רק לאחר השגת הרוב המיוחס, רשאים הדיירים…

קרא עוד
פינוי בינוי

תיקון מס’ 94 לחוק מיסוי מקרקעין קבע בין היתר, כי כאשר התמורה שמקבל בעל דירה בפינוי-בינוי כוללת הן דירה והן תמורה כספית, כאשר יבקש אותו בעל דירה למכור את דירת התמורה לאחר קבלתה, סכום המכירה יכלול לא רק את שוויה של הדירה הנמכרת כפי שייקבע בהסכם המכר, אלא גם…

קרא עוד
פרויקט ברחוב ויצמן רעננה

ידוע כי עסקת פינוי בינוי היא עסקה הנמשכת תקופה ארוכה, ארוכה מידי. עסקה שכזו כוללת שלבים רבים, בהם מעורבים בעלי אינטרסים שונים: יזמים, קבלנים, בעלי הדירות והרשות המקומית. נוסף על כך, יש לבצע פעולות מתחייבות אל מול רשויות המס ומשרדים ממשלתיים נוספים. אולם בעיר רעננה נפל דבר: פרויקט פינוי-בינוי ויצמן רעננה, שדייריו לוו בידי משרדנו,…

קרא עוד
היטל השבחה

כיצד יש לחשב את ההשבחה בפרויקט פינוי בינוי? באופן עקרוני, החישוב נעשה בדרך של השוואה בין זכויות במצב קודם, לבין זכויות במצב חדש. בפרויקט של פינוי-בינוי, האם ההשוואה נעשית לאחר אישורה של תוכנית משביחה, כשם שמעריכים כל עליית שווי של מקרקעין (כדעת הוועדה המקומית), האם לפי רווחיות הפרויקט בפועל מנקודת מבטו של היזם על פי…

קרא עוד
אסיפת דיירים

צו בריאות העם אוסר לקיים התכנסות של מעל 2 אנשים דיירים ובשל כך לא ניתן לבצע כנס דיירים טרם חתימה על הסכם התקשרות לביצוע פרויקט, כמתחייב מהוראות חוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי) התשס”ו – 2006. יזמים שיפרו הוראה זו ויחתמו עם דיירים על חוזים לביצוע עסקה זו, חשופים לביטול חוזי ההתקשרות. על פי…

קרא עוד
מסירת דירה מרחוק

על אף המגבלות בתקנות שעות חרום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) התש”פ – 2020, רשאים קונים אשר דירתם החדשה עומדת למסירה בימים אלה, לבצע “מסירה מרחוק” ולהיכנס לדירה החדשה, ללא מפגש עם הקבלן. לאור החובה להקטין נזקים הקבועה בדין, הרי קונה שלא יקבל לידו את החזקה בדירתו החדשה בדרך זו, עלול לאבד את זכותו…

קרא עוד
נדל״ן בתקופת הקורונה

רוב הלקוחות בתקופה זו חוששים מלבצע עסקאות לרכישת דירה בשל מרכיב חוסר הוודאות. חלקם אינם יודעים מצד אחד, האם הבנקים יסכימו להעמיד להם הלוואות משכנתא לטובת רכישת הדירה אותה הם מתעתדים לרכוש. מצד שני, ישנן חששות בנוגע לשאלה, האם להתקשר בהסכם למכירת דירתם, מחשש שמא לא יזכו לקבל את הכספים ממכירת הדירה שלהם, בשל קשיים…

קרא עוד
וירוס הקורנה נדל״ן

קוני דירות רבים נמצאים כיום אובדי עצות, לגבי חוזים בהם התקשרו והתחייבו לשלם תשלומים שונים למוכר, אך אינם מסוגלים לעמוד כיום בתנאי החוזה בשל משבר מגפת הקורונה, בין אם עקב ירידת ערך ניירות הערך שהיו ברשותם או בשל הפסקת עבודתם. מנגד, קבלנים רבים אשר התחייבו למסור דירות חדשות במועד מסוים, אולם נאלצים לעכב את המסירה,…

קרא עוד
רח העילוי 9

כדי להצליח להוציא לפועל פרויקט תמ״א 38, חשוב לשמור על עקרון השוויון בין הדיירים. במילים אחרות: אף אחד לא ירצה להרגיש שיש מישהו אחר בבניין שמקבל יותר, ולכן כל בעלי הדירות בפרויקט צריכים לקבל את את אותה התמורה (התוספת ליחידתם). אולם לפעמים נדרשת פשרה שפורצת את גבולות ״השוויון האבסולוטי״, כדי להשיג מטרה משותפת לכלל הדיירים. …

קרא עוד
Urban Regenarate

לפי פרסומים בתקשורת, במשרד המשפטים וברשות להתחדשות עירונית עמלים לקבוע בחקיקה את סוגיית היטלי ההשבחה בפרויקטים של פינוי-בינוי. המצב החוקי כיום הוא שכל רשות מוניציפלית קובעת בעצמה את המדיניות בנושא היטלי השבחה, מדיניות שיש לה השלכות של עשרות מיליוני שקלים.  איך הדבר עובד? כאשר יזם מבקש לקדם פרויקט התחדשות עירונית במקום מסוים, הוא שוכר שמאי…

קרא עוד
חייגו עכשיו
נגישות
Scroll To Top