האם חברה יכולה לבצע פריסת שבח מקרקעין ?

פסק דין בו"ע 44202-05-16 טוונטי האנדרד נהריה בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה, שניתן ביום 19.1.2018, נתן פרשנות המאפשרת לחברה לבצע פריסת שבח בעת מכירת נכס מקרקעין, ונימק את החלטתו בכך שתכלית הפריסה, שעיקרה צמצום השפעת "אפקט הדחיסה" על חבות המס של המוכר, מחייבת כי הוראות הפריסה יחולו גם על חברה. נזכיר רק כי ב"אפקט הדחיסה" הכוונה היא לדחיסה של מלוא הרווח ההוני, קרי ״השבח הריאלי״, לתוך שנת המס שבה נמכר הנכס. כתוצאה מכך ומאחר ובישראל נהוגה שיטת המס הפרוגרסיבי, מוכר הנכס עלול למצוא את עצמו במדרגת מס גבוהה יותר מהרגיל ולשלם מס שולי גבוה יותר. 

ביום 4.7.2019, נפל דבר: בית המשפט העליון בע"א 3012/18 נתן החלטתו במסגרת ערעור שרשות המיסים הגישה על פסק הדין הנ"ל והפך את ההחלטה וקבע:  זכות הפריסה הינה אך ורק לנישום יחיד בשר-ודם וחברה איננה זכאית לפריסת השבח הריאלי במסגרתו של סעיף 48א(ה)(1) לחוק. ביהמ"ש העליון נימק החלטתו בהסתמכו על שלושה נדבכים: 

(1) תכליתה הכלכלית של הזכאות לפריסה; 

״אפקט הדחיסה״ והקטנתו באמצעות הזכאות לפריסה הם  נחלתו של נישום יחיד בשר-ודם, ולא של חברה. הסיבה לכך הינה כי מסים המוטלים על רווחי חברות הם מיסים בשיעור קבוע, ולא מיסים פרוגרסיביים. לכן כאשר המחוקק משאיר את שיעור המס המוטל על רווחי חברות ללא כל שינוי במשך ארבע שנים, לזכות הפריסה בכל מקרה לא תהא שום משמעות. 

(2) תנאי מימושה הבלעדיים של הפריסה, כהגדרתם בסעיף 48א(ה)(1) מייחדים את הזכאות לפריסה לנישומים יחידים:  

סעיף 48א(ב) לחוק קובע: 

 "יחיד יהיה חייב במס על שבח ריאלי כאמור ב סעיף 121 לפקודה, [ פקודת מס הכנסה – א.ש.] בשיעור של עד 25%;…" (ההדגשה אינה במקור) 

 

 

לדעתו של ביהמ"ש, הוראות אלה מדברות על "יחיד" (ולא על "חברה") כפי הכתוב בסעיף, תוך שהן מפנות לאמור בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה אשר, לפי כותרתו, "שיעור המס ליחיד" – קובע את מדרגות המס הפרוגרסיבי לנישומים בשר-ודם, להבדיל מחברות. 

(3) מהותו של מס חברות והיחס שבינו לבין מס יחיד. 

מס חברות הינו למעשה תשלום ראשון בשיעור נמוך יחסית, המשולם במסגרת גביית מס דו-שלבית, כאשר אחריו בא תשלום המס השני, שהינו פרוגרסיבי, בו יחויבו, בבוא העת, נישומים בשר-ודם המחזיקים במניות החברה. מס חברות מהווה סוג של מקדמת מס, שמעצם היותה מקדמה, עומדת לתשלום כמות שהיא ואיננה פתוחה לשינויים. לפיכך שבח ריאלי בעקבות מכירת נכס מקרקעין, אשר מתווסף לרווחי החברה יהיה טעון תשלום מס אחד שיחול על השבח כולו. 

 

 

נכתב ע"י עו"ד אתגר קדם קאופמן ועו"ד אבי בקר

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה