תיקון חקיקה מסתמן: הסכמת 66% מהדיירים לצורך התקשרות בהסכם לביצוע פרויקט פינוי-בינוי

פינוי בינוי

לפי חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006, על מנת להוציא אל הפועל פרויקט של פינוי-בינוי כיום, נדרש "רוב מיוחס" של בעלי הדירות, אשר בבעלותם 4/5 לפחות מתוך כלל הדירות שבמתחם ו-3/4 לפחות מהרכוש המשותף (ושבבעלותם לפחות 2/3 ממספר הדירות והרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ). רק לאחר השגת הרוב המיוחס, רשאים הדיירים…

קרא עוד
חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה