ערר בנוגע לעדכון פרטי זיהוי של תושבי חוץ, שהוגש ע"י המשרד התקבל ואושר

בקשות לעדכון פרטי זיהוי מחייבות בתצהיר החתום באופן אישי ע"י מבקש הבקשה, גם אם מדובר בתושב חוץ.
בעקבות ערר שהגיש משרדינו אושרה חריגה מיוחדת מדרישת אגף המקרקעין הנ"ל
.

משרדנו טיפל ברכישת זכויות במגרש על ידי תושבי חוץ והקמת פרויקט למגורים בתל אביב. לאחר רכישת הזכויות ובניית הפרויקט, נמכרו יחידות הדיור לרוכשים שונים – כמעט כולם תושבי חוץ, ולאחר השלמת הבניה, נמסרה החזקה ביחידות הדיור לידם. משרדנו המשיך לטפל ברישום הזכויות ביחידות הדיור על שם הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין.

לאחרונה, לצורך רישום העסקאות, נחתמו שטרי המכר בידי הצדדים והתקבלו מלוא אישורי המס הנדרשים לצורך רישום היחידות על שם הרוכשים. ואולם, נמצא כי פג תוקפם של הדרכונים על פיהם נרכשו הזכויות.

בעקבות זאת, פעל משרדנו להנפקת יפויי כוח עדכניים עליהם חתמו תושבי החוץ בחו"ל, בפני אפוסטיל, ועודכנו מחדש כל המסמכים הנדרשים לצורך רישום היחידות על שם הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין. חרף זאת, ביקש משרדנו לרישום את העסקאות על פי יפויי הכוח הבלתי חוזרים החדשים עליהם חתמו הבעלים, בצירוף תצהירי זיהוי אשר נחתמו על ידנו. לתצהירים הללו צורפו העתקים מהדרכונים הישנים שפקעו והדרכונים החדשים שהונפקו לבעלים. הבקשה נדחתה על ידי סגן רשמת המקרקעין.

בהחלטתו קבע סגן הרשמת כי על פי נוהל אגף המקרקעין מס' 2-6-18 מיום 17/6/18 יש לצרף לבקשות לעדכון פרטי זיהוי הבעלים, גם בקשה לעדכון פרטי זיהוי במקרקעין הערוכה כתצהיר וחתומה בידי הבעלים עצמם, באופן אישי, מאומתת בידי עו"ד. סגן הרשמת סירב להתיר למשרדנו לחתום על בקשות לעדכון פרטי זיהוי בשם הבעלים, מכוח ייפוי הכוח הבלתי חוזרים החדשים, דבר שהצריך חתימת תצהירים אישיים של כל הבעלים, תושבי חוץ בפני קונסול, או לחילופין חתימתם בפני נוטריון בצרוף חותמת אפוסטיל. מעבר לטרדה הכרוכה בכך לבעלי המקרקעין שמכרו את זכויותיהם משכבר, הדבר היה מעכב את העברות הבעלות ע"ש רוכשי דירותיהם.

משרדנו לא הרים ידיים וסרב לקבל את ההיגיון שבשיגעון. לאור זאת הגיש משרדנו ערר על ההחלטה לממונה על המרשם (ערר 12/19) בבקשה לאשר את רישום העסקאות, וזאת ללא טופסי עדכון הפרטים המבוקשים. בעקבות הערר אישר הממונה את בקשתנו ואישר את רישם את העסקאות על שם הרוכשים.

 

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה