י.ד שחור - תמ"א 38

זכות הרוב בתמ"א 38: ההתנגדות של דייר סרבן נדחתה

בגלובס פורסם על החלטה מעניינת של המפקחת על המקרקעין בנוגע להתנגדות של דייר לביצוע תמ"א 38 בבית מגורים משותף בן שמונה דירות. שבעה בעלי דירות מתוך שמונה הסכימו לבצע תמ"א 38 בבניין, בעוד דייר בודד סירב למהלך.

עקב כך, הוגשה תביעה שנדונה בפני רשם המקרקעין. המפקחת הבכירה על בתים משותפים, דגנית קציר־ברין, קבעה כי זכות הרוב להתגונן מפני רעידות אדמה ולמנוע קריסה עתידית של הבניין הוא אינטרס ציבורי ולכן קיבלה את טענות התובעים ודחתה את טענותיו של הדייר המתנגד.

י.ד שחור - תמ"א 38

הדייר טען כי הפגיעה באינטרס שלו גוברת על האינטרס של שאר הדיירים משלא קיבל מענה ראוי בעניין הכדאיות הכלכלית של פרויקט תמ"א 38 בבניין. בנוסף, הוא ביקש לקבל דירה המתאימה לצרכיו ולהישאר בקומה הראשונה גם לאחר ביצוע הפרויקט.

המפקחת קציר-ברין הסבירה כי לא קיבלה את ההתנגדות של הדייר כיוון שהתרשמה כי הפרויקט ייטיב עם מצבם של בעלי הדירות בבית, כולל של הנתבע עצמו, וכי התמורות שהוצעו לו ראויות גם בהינתן המצב הרפואי אותו הציג בתביעה.

במצב שכזה, אם הדייר הסרבן שנתבע לא יחתום על ההסכם בתוך שבעה ימים מיום קבלת פסק דין, ימונה עורך דין על מנת לחתום בשמו על כל המסמכים הדרושים לקידום פרויקט תמ"א 38 בבניין המשותף.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה