דייר סרבן בעל מוגבלות בפרויקט תמ"א 38 (הריסה ובנייה) אינו זכאי להפר את עיקרון השיוויון

דייר סרבן בעל מוגבלות בפרויקט תמ"א 38 (הריסה ובנייה) אינו זכאי להפר את עיקרון השוויון

לאחרונה התקבלה החלטה (5/850/2019 זיסקינד בנימין ואח’ נ’ קתוע רחל) בנוגע לדיירת בעלת מוגבלות אשר התנגדה לאשר ביצועו של פרויקט תמ"א 38 (הריסה ובנייה) במקרקעין חרף הסכמת 7 מתוך 8 בעלי הזכויות במקרקעין.

לטענת הדיירת בעלת המוגבלות, מאחר שמדובר למעשה בפינוי ובינוי מחדש בפועל, הרי שהיא זכאית כי תשולם לה תמורה כספית מאת היזם המהווה את שווי דירתה החדשה טרם פינוי דירתה, מכח הוראות חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006 (להלן: "חוק פינוי בינוי"). טענה זו נדחתה על ידי המפקחת על המקרקעין אשר קבעה כי הוראות חוק פינוי בנוי שונות במהותן מהוראות הרלוונטיות לפרויקט תמ"א 38 (הריסה ובנייה) ואין להחילן על פרויקטים מסוג תמ"א 38 (הריסה ובנייה).

הדיירת בעלת המוגבלות ביקשה עוד לחייב את היזם להקצות לה את הדירה היחידה שתוכננה בקומת הקרקע (באותו קומה בה ניצבת דירתה הנוכחית) חרף העובדה כי שטח דירת הקרקע היחידה המתוכננת בבניין החדש גדול יותר מזה אשר לו זכאית הדיירת ביחס לזכויות שאר בעלי המקרקעין.

החלטת המפקחת

המפקחת דחתה גם את טענתה זו של הדיירת ואישרה את הקצאת דירת הקרקע על ידי היזם לפי עקרון השוויון לדייר אחר בעל דירה נוכחית ששטחה גדול יותר מזו של הדיירת, אך חייבה את היזם להנגיש לדיירת בעלת המוגבלות דירת מגורים חדשה, בשטח לו זכאית הדיירת, בקומה גבוהה יותר במבנה החדש.

גם טענתה של הדיירת הנתבעת כי שטח דירתה גדול יותר בפועל שכן יש לקחת בחשבון את שטח מרפסת דירתה שנסגרה ללא היתר, נדחתה. נקבע כי אין להתחשב בשטחים החורגים מהיתר הבנייה שכן אילו יילקחו שטחים אלה בחשבון, תזכה הדיירת בעלת המוגבלות בתמורה עודפת ביחס ליתר הבעלים במקרקעין.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה