י.ד שחור - איחור במסירת דירה

איחור במסירת דירה: האם אפשר להטיל עיקול על הכסף בחשבון הליווי בבנק המלווה?

ב"גלובס" פורסם לאחרונה על פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה. מדובר על רוכשי דירות ביהוד מונוסון, שתבעו יזם על איחור במסירת הדירות אותן קנו ממנו, בפרק זמן של 18 עד 31 חודשים. כפי שכבר כתבנו בעבר, חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 קובע כי עד 60 ימי איחור במסירה, היזם לא מחויב לשלם פיצוי. במקרה של איחור מעבר לתקופה זו, עליו לשלם פיצוי החל מהיום הראשון ועד למועד המסירה עצמה.

הרוכשים תבעו את היזם לתשלום הפיצוי הכספי כאמור ובית המשפט קיבל את התביעה מכיוון שאכן נגרם איחור משמעותי במסירה. כמקובל בהסכמי רכישה, הרוכשים התחייבו בהסכם הרכישה לשלם ליזם את יתרת תמורת הדירה כתנאי  למסירת הדירה.

במקביל, הרוכשים עתרו לבית המשפט על מנת להטיל עיקול זמני של כספי יתרת התמורה. נגד היזם הוגשו שמונה תביעות אזרחיות ע"י 87 תובעים בסכום כולל של 12.3 מיליון ש"ח. ולרוכשים היה חשש כי היזם לא ישלם בסופו של דבר את הפיצוי שנפסק על ידי בית המשפט בגין האיחור במסירה.

י.ד שחור - איחור במסירת דירה

הרוכשים צירפו לתביעה גם את הבנק המלווה אשר לחשבונו הופקדו כל כספי התמורה. הבנק המלווה טען כי הוא אינו צד בתביעה וכי אין לרוכשים זכות לעקל כספים השייכים לבנק. למרות שתביעת הרוכשים התקבלה, בית המשפט קיבל גם את טענת הבנק ודחה את עתירת הרוכשים על עיקול הכספים.

בית המשפט הבהיר כי זכויות הבנק בחשבון הליווי קודמות לזכויות היזם. ככל שהיזם יפרע את כל חובותיו לבנק המלווה הוא יהיה זכאי לקבלת הרווחים מכספי הפרויקט. משמעות: אין אפשרות לקיזוז כספים במקרה כזה. על הרוכשים לשלם את מלוא התמורה לבנק המלווה ללא קשר לאיחור של היזם וזכות לקבלת פיצוי בגין האיחור.

חשוב לציין כי משרדנו מלווה רוכשים ומוכרים פרטיים והן יזמים ברכישה ומכירה של מקרקעין. בכל עסקה או סוגיה בתחום המקרקעין, ניתן לפנות למשרדנו בקבלת ייעוץ וליווי משפטי.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה