מסירת דירה מרחוק בימי הקורונה

מסירת דירה מרחוק

על אף המגבלות בתקנות שעות חרום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) התש"פ – 2020, רשאים קונים אשר דירתם החדשה עומדת למסירה בימים אלה, לבצע "מסירה מרחוק" ולהיכנס לדירה החדשה, ללא מפגש עם הקבלן. לאור החובה להקטין נזקים הקבועה בדין, הרי קונה שלא יקבל לידו את החזקה בדירתו החדשה בדרך זו, עלול לאבד את זכותו…

קרא עוד
חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה