מוכרים היזהרו: חיובים שגויים בדרישות לתשלום היטלים

היטלי השבחה

לאחרונה מכרה לקוחה באמצעות משרדנו את דירת המגורים שלה. בנכס בוצעו חריגות בנייה, והקונה התחייב לרכוש את הדירה במצבה כמות שהוא (AS IS ) ולהסדיר את חריגות הבנייה, ככל שידרש. בעקבות פנייה לעירייה לקבלת אישור עירייה, שלחה העירייה פקח מטעמה אשר מילא דוח ביקורת. על פי דוח הביקורת, נמצאו חריגות בנייה בגינם נדרשה הלקוחה לשלם…

קרא עוד
חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה