האם סמכות המפקח לדון בתביעת פינוי דייר סרבן (שאינו קשיש) – בתמ"א 38/2?

המפקח על הבתים המשותפים

1. לפי סעיף 5 (ב) לחוק חיזוק בתים משותפים – בתמ"א 38/1 – למפקח סמכות למינוי עו"ד ולאשר להתקשר עם בעלי דירות בהסכם תמ"א "ולהעברת הזכויות בה לאחר מכן". 2. לפי סעיף 5א לחוק חיזוק בתים משותפים – בתמ"א 38/2 – למפקח סמכות "לאשר ביצוע עבודה". 3. לא קיימת הוראה בחוק הנ"ל לגבי סמכות מפקח…

קרא עוד
חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה