״פרסום להתנגדויות״: למה הכוונה?

התנגדות להיתר בנייה

סעיף 77 לחוק התכנון והבנייה קובע כי יש לפרסם פרסום פומבי בדבר הליכי ההכנה של תוכנית בנייה, או בעת בקשה להיתר הטומנת בחובה בקשה לקבלת הקלות. הרציונל מאחורי הוראה זו, הינו ליידע את הציבור שהולך להיבנות מבנה כזה או אחר, ולכן בטרם תחל הבנייה לפי התוכנית המוצעת, תהיה הזדמנות להתנגד לבנייה בהתאם לתוכנית. הזכות להגשת…

קרא עוד
חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה