איסור כינוס דיירים ביטול חוזה פינוי בינוי

אסיפת דיירים

צו בריאות העם אוסר לקיים התכנסות של מעל 2 אנשים דיירים ובשל כך לא ניתן לבצע כנס דיירים טרם חתימה על הסכם התקשרות לביצוע פרויקט, כמתחייב מהוראות חוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי) התשס"ו – 2006. יזמים שיפרו הוראה זו ויחתמו עם דיירים על חוזים לביצוע עסקה זו, חשופים לביטול חוזי ההתקשרות. על פי…

קרא עוד
חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה