התנגדות להיתר בנייה

״פרסום להתנגדויות״: למה הכוונה?

סעיף 77 לחוק התכנון והבנייה קובע כי יש לפרסם פרסום פומבי בדבר הליכי ההכנה של תוכנית בנייה, או בעת בקשה להיתר הטומנת בחובה בקשה לקבלת הקלות. הרציונל מאחורי הוראה זו, הינו ליידע את הציבור שהולך להיבנות מבנה כזה או אחר, ולכן בטרם תחל הבנייה לפי התוכנית המוצעת, תהיה הזדמנות להתנגד לבנייה בהתאם לתוכנית. הזכות להגשת התנגדות מנויה בסעיף 100 לחוק התכנון והבנייה: כל מי שסבור כי היתר הבנייה עשוי לפגוע בו בצורה כזו או אחרת, רשאי רשאים להגיש התנגדות להיתר הבנייה. ניתן להתנגד לתוכניות מתאר מחוזיות, תוכניות מקומיות, וכן לתוכניות מפורטות.

המועד להגשת התנגדות הוא 60 ימים מיום פרסומה של התוכנית, ולכן מומלץ שלא להשתהות להגשת התנגדות, ולמהר להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום המקרקעין והליכי תכנון בהקדם. במידה והוועדה לתכנון ובנייה דחתה את ההתנגדות, ניתן להגיש ערר לוועדה המחוזית. במידה ואיחרתם את המועד להגשת התנגדות, יש להיעזר בעורך דין, ולראות אם ישנה דרך מוצדקת להגיש ערר באיחור.

הטעמים להתנגדות יכולים להיות רבים ומגוונים. למשל חסימת מרחב אווירי, חסימת הנוף בצורה ניכרת, או הכבדה בצורה ניכרת את היצע החניה ברחוב, כך שלדיירים הקיימים לא יהיו פתרונות חניה ראויים. דוגמה אחרת היא תכנון של מבנה שעשוי לפגוע בערך הבית של המתנגד, כמו מבנה ציבור, או מבנה שלא מתאים לצביון השכונתי כמו מועדון לילה באמצע שכונת מגורים.

התנגדות להיתר בניה מוגשת כבקשה בכתב, ובה מפורטות הסיבות להתנגדות, בצירוף תצהיר חתום ומאומת. בשלב הכנת ההתנגדות, מומלץ להיעזר עם מומחה למקרקעין, שיעבור על התוכנית ועל מסמכיה (תשריט, נספחים) ולראות שהבקשה מנומקת ומנוסחת כדבעי. בנוסף, יש לציין בבקשה כי אתם מעוניינים להשמיע טיעונים בפני הוועדה. חשוב לציין עם זאת, כי האפשרות להביא בפועל לשינוי מסיבי בתוכנית הוא מוגבל, היות והליך הפרסום להתנגדויות מגיע לאחר שהוועדה המקומית בחנה מול יזם התוכנית את הגשתה, ובד"כ היתה הכוונה/דרישות מוקדמות  מאדריכל העיר ומהנדס העיר, בטרם הגשתה של התוכנית או שהוועדה כבר המליצה על התוכנית בפני הוועדה המחוזית.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה