שינוי מס מקרקעין שחור

עדכון סכומי תקרות הפטור וקנסות לשנת 2020

אחת לשנה מתעדכנים  סכומי תקרות הפטור השונות בנושא של מיסוי מקרקעין. בינואר 2020 עודכנו תקרות הפטורים השונים כדלקמן: 

  • תקרת הפטור לדירת יוקרה לפי פרק חמישי 1 לחוק עודכנה לסך של 4,522,000 ₪ וזאת במקום הסך של 4,508,000 ₪. משמעות הדברים הינה שניתן כיום למכור דירת מגורים יקרה וליהנות מסכום נוסף של 14,000 ₪ הפטור ממס במכירת הנכס.
  • תקרת הפטור לזכויות בניה נוספות לפי סעיף 49ז' לחוק עודכנה לסך של  2,140,600 ₪ וזאת במקום תקרת הפטור הקודמת שעמדה על סך 2,082,000 ₪. משמעות הדברים הינם שכל מוכר דירה עם זכויות בניה נוספות יוכל להנות בהתאם לתנאי סעיף 49ז' מסך של 58,600 ₪ אשר יהיו פטורים ממס, בכפוף לתנאי הסעיף כמובן.
  • רצפת הפטור לזכויות בניה נוספות לפי סעיף 49ז' לחוק: 535,200 ש"ח.

לעניין תשלום הקנסות עודכנו הסכומים הבאים:

  • קנס על אי הגשת הצהרה במועד (בעד כל שבועיים של פיגור): 270 ש"ח
  • קנס על אי הגשת הודעה במועד (בעד כל שבועיים של פיגור):   210 ש"ח
חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה