י.ד. שחור - רטיבות בעקבות ליקויי בנייה

מי אחראי לנזקי רטיבות בעקבות ליקויי בנייה?

החורף הישראלי אמנם לא קשה במיוחד, אך במקרים רבים בדירות ישנות, וגם בדירות חדשות בהם קיימים ליקויי בנייה, נוצרים נזקי רטיבות חמורים – אשר תיקונם עלול לעלות לא מעט כסף. לכן נשאלת השאלה: "מי אחראי לתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בעקבות ליקויי בנייה?".

דירה חדשה מקבלן

אם רכשתם דירה חדשה מקבלן האחריות לתיקון נזקי הרטיבות, וליקויים שונים נוספים, נופלת על הקבלן במהלך תקופה המוגדרת בחוק, החל ממועד קבלת הנכס. בדרך כלל, האחריות נחלקת לתקופות בדק, שאורכה בין שנה לשבע שנים, ותקופת האחריות, שאורכה בדרך כלל 3 שנים, תלוי בסוג הליקוי.

במהלך תקופת הבדק, כאשר נוצרים נזקי רטיבות, תהיה זו אחריותו של הקבלן להוכיח שהנזקים לא נגרמו בעקבות ליקויים בבנייה, כלומר, חובת ההוכחה חלה על הקבלן. לעומת זאת, במהלך תקופת האחריות, תהא זו אחריותו של הרוכש להוכיח שהנזקים נגרמו עקב ליקויים הבנייה, כלומר חובת ההוכחה לקיומם של נזקים חלה על הרוכש. לשם כך על הרוכש להצטייד בחוות דעת מומחה.

לקבלן הזכות לתקן את הליקויים ויש לפנות אליו בהתאם. ככל שהקבלן מסרב או לא מגיב לאחר מספר פניות, קבעו בתי המשפט כי הקבלן מאבד את זכותו לתקן את הליקויים ולפיכך, רשאי הרוכש לפנות לגורמי מקצוע ולתקן בעצמו את הליקויים ולתבוע את נזקיו מאת הקבלן – לאחר התייעצות ובליוויו של עורך דין מנוסה בתחומי המקרקעין.

דירה ישנה / יד 2

לרוכשי יד שנייה מומלץ לוודא כי בחוזה הרכישה יתחייב המוכר לתקן את הנזקים הקיימים בדירה ויתקנם בטרם מסירת הדירה לידיו וכן יצהיר כי לא ידוע לו על ליקויים ונזילות .
מומלץ כי במועד קבלת הדירה תתבצע בדיקה באמצעות מומחה מטעם הקונה כי הדירה תוקנה כמתחייב, ככל שהיה ידוע על ליקויים או שהמומחה יבדוק שאין בדירה ליקויים כאמור.

במקרים בהם הדירה הנרכשת עדיין מצויה בתקופת האחריות יש להקפיד לקבל בהמחאה את זכותו של המוכר כלפי הקבלן לאחריות הקבלן מכח חוזה הרכישה של המוכר. ככל שחלפה תקופת האחריות, ניתן לרכוש מחברת ביטוח פוליסת ביטוח לנזקי מים וצנרת. בעת קרות אירוע המוגדר בפוליסה, תשלח חברת הביטוח מומחה מטעמה לתיקון הנזקים.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה