היטלי השבחה

מוכרים היזהרו: חיובים שגויים בדרישות לתשלום היטלים

לאחרונה מכרה לקוחה באמצעות משרדנו את דירת המגורים שלה. בנכס בוצעו חריגות בנייה, והקונה התחייב לרכוש את הדירה במצבה כמות שהוא (AS IS ) ולהסדיר את חריגות הבנייה, ככל שידרש. בעקבות פנייה לעירייה לקבלת אישור עירייה, שלחה העירייה פקח מטעמה אשר מילא דוח ביקורת. על פי דוח הביקורת, נמצאו חריגות בנייה בגינם נדרשה הלקוחה לשלם היטלי תיעול, כבישים ומדרכה והיטל שצ"פ. 

מבדיקת שובר התשלום, נמצא כי ההיטלים שבגינם חויבה הלקוחה, הסתכמו בשל חריגת בנייה בהיקף של 96 מ"ר. בדיקה לעומק גילתה כי מדובר בחיוב כפול בגין 27 מ"ר!!! עם גילוי החיוב הכפול, תיקנה העירייה את הדרישה והקטינה את החיוב בתשלום ההיטלים, בהתאמה. 

מוכרים יקרים, בטרם תשלום כל חיוב המוטל על ידי רשות מקומית/ מוסד ממשלתי, אנו ממליצים לבחון היטב את החיוב. גילוי טעות מצד הרשות המוסמכת עשויה לחסוך לכם אלפי שקלים ואף למעלה מכך. 

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה