פינוי בינוי

מדוע יש להיזהר בעת קבלת דירה ומזומן בעסקאות פינוי-בינוי?

(צילום: Nirvadel)

הוראות חוק הפינוי-בינוי מאפשרות לדייר לקבל דירה קטנה יותר מהדירה שנקבעה כדירת התמורה (לכלל הדיירים), בתוספת מזומן בשווי ההפרש בין התמורה הכללית (שווי דירת התמורה לכלל הדיירים), לשווי הדירה הקטנה יותר שבחר אותו דייר.

תיקון מס' 94 לחוק מיסוי מקרקעין קבע בין היתר, כי כאשר התמורה שמקבל בעל דירה בפינוי-בינוי כוללת הן דירה והן תמורה כספית, כאשר יבקש אותו בעל דירה למכור את דירת התמורה לאחר קבלתה, סכום המכירה יכלול לא רק את שוויה של הדירה הנמכרת כפי שייקבע בהסכם המכר, אלא גם את אותו סכום במזומן שקיבל בעסקת הפינוי בינוי. חשוב להדגיש כי עמדת רשויות המס היא להחיל הוראה זו גם רטרואקטיבית, גם על עסקאות פינוי בינוי שנעשו לפני מועד התיקון (ביולי 2018).

עוד יובהר כי יורשים של דירה אשר נהרסה בעסקת פינוי בינוי ובמקומה נתקבלה דירת תמורה, לא יוכלו ליהנות מפטור ממס בגין דירת ירושה, הואיל והפטור מתייחס לדירה הספציפית שנהרסה ואיננה עוד.

מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לפני תחילתו של תהליך להתחדשות עירונית .

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה