תמ"א 38

הסכמה לביצוע תמ"א 38/2 בהתאם לחלוקת אחוזים מוסכמת בין דיירי הבניין ברכוש המשותף

(צילום: דוד שי)

לאחרונה הגיע אלינו לקוח המחזיק בזכויות בדירת מגורים בפרויקט המיועד לביצוע תמ"א 38 (הריסה ובנייה). הדיירים מתדיינים מזה מספר שנים על חלוקת התמורות שיתקבלו מיזם אשר יבצע פרויקט תמ"א 38 (הריסה ובנייה). 

בעקבות מבנה החזקות מורכב בבניין, הוצע להגיע להסכמות על חלוקת התמורות שלא על בסיס תוספת קבועה של שטח נתון לשטח הדירה הקיימת של כל דייר. לאחר משא ומתן ממושך, הסכימו כל בעלי הזכויות כי חלקם בתמורות שיעניק היזם, יהיה בהתאם לחלוקה באחוזים לכל דייר שנקבעה בהסכמה בין הצדדים. בדרך זו הוענקו לכל בעל זכויות בבניין זכויות הצבעה באסיפה הכללית של בעלי הזכויות בבניין. עוד הוסכם כי קבלת ההחלטות בנוגע לפרויקט התמ"א תהיה באסיפת בעלי הזכויות של הבניין, ברוב של 80% מהקולות המחזיקים בלפחות 80% מהדירות והרכוש המשותף.

בדרך זו של כיבוד זכויותיהם של כל בעלי הזכויות, התגבשה הסכמה ליציאה לביצוע פרויקט תמ"א 38 הריסה ובנייה בין דיירי הפרויקט.  

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה