מתקן חנייה אוטומטי

דייר סרבן – הקמת מתקן חניה אוטומטי והצמדת חצרות

טענת דייר סרבן נדחתה: המפקחת על הרישום בתל אביב, קבעה כי בסמכותה להורות על הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצרכי הקמת חניון והצמדת גינה במסגרת תמ"א 38/1, אף אם לא התקבלה הסכמת כל בעלי הרכוש המשותף. נקבע לראשונה כי במסגרת עבודות החיזוק, ניתן להצמיד חצרות גם לבעלי הדירות הקיימות! 

המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב דחתה ביום 2/7/2019 את טענת הדייר הסרבן וקבעה כי בסמכותה לאשר ביצוע עבודות חיזוק במקרקעין לפי תמ"א 38/1 הכוללות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והקמת חניון ברכוש המשותף של הבניין לצורך קידום פרויקט תמ"א 38, ללא הסכמת הדייר הסרבן. המפקחת קבעה כי חלק אינטגראלי מעבודות החיזוק כוללות גם בניית מתקן חנייה אוטומטי במקרקעין ובמקרקעין הסמוך, אפילו מתקן החנייה האוטומטי ישרת בחלקו את בעלי הדירות של הבניין הסמוך. 

מכוניות חונות

עוד קבעה המפקחת כי כתחליף לדירות הקרקע העתידות להיהרס לצורך הקמת מתקן החניה האוטומטי ברכוש המשותף, ניתן לבנות דירות קרקע חדשות במקרקעין אשר שטחן שווה לשטחן הקיים, בתוספת השטח היחסי הניתן לשאר בעלי הדירות הקיימות בפרויקט. בנוסף, ניתן להצמיד לדירות קרקע חדשות אלה חצר, חלף המרפסת, בשטח מצטבר השווה לשטח המרפסות המוקנות לכל אחת מדירות התמורה של בעלי הדירות הקיימות בפרויקט.

המפקחת אישרה כי עקרון השוויון בין בעלי הדירות אינו נפגע במקרה שבו היזם מגיע להסדרים פרטניים עם בעלי הדירות הקיימות, ומסדיר את ביצוע עבודות הפנים וקובע מפרט טכני מיוחד לכל דירה ודירה בהתאם לתוספות המיועדות לכל דירה, אפילו אם עלויות ההתאמה שונות. התנאי לכך הוא כי הסדרים אלה אושרו בהסכמת הרוב הדרוש והסדרים אלה הוצעו באופן שווה לכלל בעלי הדירות.  

המפקחת מינתה את ב"כ בעלי הדירות התובעים לחתום במקום הדייר הסרבן על ההסכם לביצוע עבודות החיזוק, ועל כל המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, שעבוד דירתו הקיימת, פינויה בעת ביצוע עבודות החיזוק ותיקון הרישום של הדירה בלשכת רישום המקרקעין.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה