י.ד. שחור

בניגוד לפסיקת העליון: יזמים נדרשים לשלם מס רכישה על היטלי פיתוח

בגלובס פורסם לאחרונה על מדיניות חדשה של רשות המסים הקשורה למס רכישה, הנוגדת הלכה פסוקה. הרשות דורשת מיזמים ומקבלנים לשלם מס רכישה בגין חלק משווי היטלי הפיתוח שהם מתחייבים לשלם במסגרת זכייתם במכרזים על קרקעות.

זאת בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון, שקבע בחודש מרץ האחרון כי אין להטיל מס רכישה על היטלי פיתוח. בפסיקה של ביהמ"ש העליון הוחלט כי ההתחייבות לתשלום הוצאות הפיתוח שטרם בוצעו לא מובילה להשבחת המקרקעין בהתאם לתוכנית שחלה ותקפה באותה עת, ולכן אין להטיל מס רכישה על היטלי הפיתוח.

י.ד. שחור

ב-22 במרץ ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון, בערעור שהגישו מינהל מיסוי מקרקעין חיפה ומינהל מיסוי מקרקעין חדרה על פסקי הדין של ועדות ערר מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי בחיפה בעניין אמרלד בניין פיתוח בע"מ ובעניין שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, אלקטרה השקעות בע"מ ויורו ישראל (י.ש) בע"מ.

למרות הפסיקה, רשות המסים מנסה לחייב במס רכישה רכיבים מסוימים מהיטלי הפיתוח, שלעמדתם אינם עולים בגדר "היטלי פיתוח" כפי שקבע בית המשפט. רשות המסים טוענת כי יש להטיל מס רכישה בגין תשלום היטל "ישן מול חדש", או היטל הקמת מוסדות ציבור, ושיש הבדל בין היטלים אלו להיטלים אחרים כגון היטלי ביוב או חיבור לחשמל, שבגינם לא משולם מס רכישה.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה