ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כח מתמשך

לא אחת אנו שומעים מלקוחותינו תלונות על התארכות ההליכים בבית המשפט' לקבלת צו למינוי כאפוטרופוס על קרוב משפחתם הזקוק לכך. יתרה מכך, החוק מחייב כל אפוטרופוס שמונה כאמור, להגיש דו״חות שונים משונים, וכן למסור אסמכתאות וקבלות למנגנוני הבקרה והביקורת של נציגי האפוטרופוס הכללי, גוף ממשלתי הפועל על פי חוקים ומסגרות נוקשות. רוב האפוטרופסים מודעים היטב לרצון שולחיהם החסויים, אך למרות זאת, לא תמיד ניתן להוציא אל הפועל רצון שולחיהם, בשל הצורך לקבל אישור מבית המשפט ו/או את הסכמת נציגי האפוטרופוס הכללי לרוב הפעולות המהותיות שברצון האפוטרופוס לנקוט. 

לא עוד.

כיום הולך ומתפתח כלי חדשני המאפשר לכל אדם לתכנן, במהלך חייו, כיצד יראו חייו לאחר קרות אירועי משבר שונים בגינם יהפוך לתלוי באחר. כך למשל, האם במקרה של תאונה, מחלה קשה, דמנציה, אלצהיימר, אירוע מוחי או לבבי בו תחלו, לא תרצו לבחור כיצד יראו מעתה ואילך חייכם? האם תרצו להיות תלויים בגורמים זרים, מטפלים זרים או בעובדים סוציאליים שיקבלו במקומכם החלטות על המשך חייכם או תעדיפו לבחור כבר עתה, מראש, מי מבני המשפחה או גורם מקצועי עליו אתם סומכים, יטפל בכם ויסעד אתכם ברגעי משבר בחייכם? 

על מנת לממש את חופש הבחירה שלכם ולשמור על כבודכם במקרים אלה, החוק מאפשר כבר כיום למנות מיופה כח בחיים בהתאם למנגנון שבנינו במיוחד עבורכם, התואם את דרישות הדין, במסגרתו אתם תקבעו מראש את כללי ההתנהגות במקרים אלה. כך תקבעו למשל מראש, היכן תגורו, כיצד ימשיכו לנהל את עסקיכם או כיצד יובטח עתידכם ועתיד ילדכם. 

כאן המקום להוסיף ולהדגיש כי  אנו נוכל עוד לסייע בידיכם להסדיר תוך צפי להתרחשותם של אירועי משבר אלה לא רק את העניינים האישיים, הרפואיים או הרכושיים של כל מי שמעוניין למנות מיופה כח מטעמו, אלא גם נוכל לסייע בקביעת מנגנון למינוי מיופה כח בתחום הפסיכיאטרי, כאשר אותו אדם כבר לא יוכל עוד להחליט בעניינים אלה.

מינוי מיופה כח מראש במסגרת מנגנון קבוע מראש מוסדר בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב – 1962 ומכונה בלשון החוק – "יפוי כח מתמשך". ייפוי כוח מתמשך מסדיר כאמור את העניינים האישיים, הרפואיים והרכושיים של האדם הממנה, אולם ניתן להסדיר ביפוי הכח המתמשך רק תחום אחד מהתחומים הללו, ואף ניתן לפצל את התחומים בין מספר מיופי כח שונים כאשר לכל אחד ממיופי הכח יינתן ייפוי כוח מתמשך לתחום הרלוונטי לו. לדוגמא – לעניינים הרכושים ניתן למנות את בן/בת המשפחה ולעניינים רפואיים את הרופא המקובל עליכם, או לחייב את מיופה הכח בהיוועצות עימו.  

ייפוי כוח מתמשך נחתם על ידי האדם הממנה רק בפני עורך דין אשר קיבל רישיון מיוחד לכך. במשרדנו שני עורכי דין מומחים בעלי רישיון מיוחד לכך. למשרדנו ניסיון עסקי ממושך בתחום המסחרי, וכן ניסיון רב שנים בניהול תיקי אפוטרופסות. לפיכך אנו בעלי הידע המתאים ביותר לסייע ללקוחותינו, כדי לבנות מנגנונים אישיים המותאמים לצרכים המקצועיים והאישיים של כל אחד ואחד, ולערוך עבורם יפוי כח מתמשך אשר יבטיח בצורה המיטבית את המשך חייהם בעקבות אירועי משבר.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה