צוואות, ניהול עזבונות וניהול נכסי חסויים

עוה"ד במשרד מתמנים ע"י ביהמ"ש כאפוטרופוסים ומנהלים עבור החסויים את נכסיהם, כמו כן הם משמשים כמנהלי עיזבון ומנהלים מכוח מנויים, עבור היורשים, את עיזבונותיהם. הטיפול המשפטי כולל בין היתר את הפעולות הבאות:

  • עריכת צוואות תוך שימת דגש על הביטי מיסוי ותכנון עתידי של נכסי הלקוחות.
  • טיפול בהשכרת נכסי החסויים והיורשים.
  • מכירה ורכישה של נכסי החסויים והיורשים, ע"פ ובהתאם לצורכי הזכאים, בכפוף לאישור האפוטרופוס הכללי ובית משפט.
  • העברת דיווחים שוטפים ע"פ הצורך, לזכאים, ליורשים, לאפוטרופוס ולבית המשפט אודות הנכסים המנוהלים על ידי המשרד.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה