ליווי משפטי בעסקאות מקרקעין בארץ

המשרד מלווה את הלקוח בכל שלבי עסקת המקרקעין, החל משלבי המו"מ הראשוניים ועד לסיומה של העסקה, ומעניק שרות משפטי בין היתר בתחומים הבאים:

  • ליווי משפטי במו"מ תוך שימת דגש על ההיבטים המשפטיים והמיסויים טרום ההתקשרות.
  • עריכת הסכמים והתאמתם לסוג עסקת המקרקעין, תוך שימוש בנסיון הרב של המשרד בסוגי העסקאות השונות.
  • רישום עסקאות המקרקעין במנהל ובלשכת רישום המקרקעין.
  • ניהול מכרזים פרטיים.
  • טיפול מול רשויות התכנון.
  • טיפול מול רשויות המס.
  • התקשרות מול גופים פיננסיים, בנקים, חברות ביטוח.
  • התקשרות עם יועצים ונותני שירותים, אדריכלים, שמאים, מהנדסים וכדומה.
  • הקמת חברות ו/או שותפויות לביצוע עסקאות.
  • מתן שירות משפטי על פי הצורך, בהתאם לסוג העסקה ולנתוניה.

סוגי עסקאות המקרקעין המטופלים על ידי המשרד:

בכל סוגי עסקאות המקרקעין המטופלות על ידי המשרד, עושים עוה"ד שימוש בניסיונם הרב ומתכננים יחד עם הלקוחות, את העסקה כבר בשלביה הראשונים באופן שתמקסם את סיכויי הצלחתה ומימושה של העסקה.

אחד התחומים המשפיעים ביותר על סיכויי הצלחתה הכלכלית של עסקת המקרקעין, הינו מיסוי עסקה. משכך, כבר בניצניה הראשוניים של העסקה, תיבדק סוגיה "מיסוי העסקה" על ידי המשרד, ועל פי הצורך תותאם לעסקה "מסלול מיסוי" אשר יותאם לצרכיה תוך שימת דגש על חסכון בתשלום מס ללקוח.
בין סוגי עסקאות המקרקעין השונות המטופלות על ידי המשרד ניתן למנות:

עסקאות מכר:

משרדנו מלווה רוכשים ומוכרים פרטיים ועסקיים ברכישה ומכירה של מקרקעין מכל סוג שהוא, הכוללים בין השאר רכישה ומכירה של דירות, בניינים, מגרשים חקלאיים ושטחי קרקע גדולים המיועדים לשינוי ייעוד למגורים או לייעודים אחרים כגון מסחר ותעסוקה.

עסקאות קומבינציה ועסקת תמורות:

משרדנו מעניק שירותים משפטיים ברמה הגבוהה ביותר בליווי עסקאות מורכבות אלו.
עסקאות אלו דורשות תשומת לב מיוחדת החל משלב הניסוחים המשפטיים אשר יש להן השלכות מרחיקות בתחום מיסוי המקרקעין וכלה בעקרונות המסחריים בין הצדדים.
על מנת לאפשר הוצאה לפועל ומימוש עסקאות הקומבינציה ועסקת התמורות, עושה משרדנו שימוש בניסיונו הרב ודואג לבנות ולתכנן את העסקה באופן אשר תאפשר מחד, קידום הליכי תכנון ובניה מהירים ליזם ולפרויקט כולו ומאידך תבטיח היא את זכויותיהם של בעלי המקרקעין בין היתר בדרך של קבלת ביטחונות ראויים.

עסקאות שירותי בניה:

משרדנו מלווה הן יזמים והן בעלי מקרקעין אשר בחרו להתקשר בעסקת הזמנת שרותי בניה.
עסקאות אלו מאופיינות בצורך המשפטי לתת כיסוי והגנה הן ליזם והן לבעלי המקרקעין במקרה זה אין עסקת מכר כלל, אולם גם כאן קיים תשלום מס, מע"מ על שרותי הבניה ובעריכת ההסכם המשפטי יש להתייחס למיסוי ולמרכיב הרווח היזמי של הקבלן על מרכיב עלויות התכנון והבניה.

עסקאות משולבות:

במקרים של עסקאות בהן קיים ריבוי בעלים, כשכל בעלים מעדיף דרך התקשרות אחרת מול יזם, יש ליצור עסקאות משולבות.
משרדנו מתמחה בליווי משפטי של עסקאות המשלבות בין עסקת מכר וקומבינציה לדוגמא או עסקאות קומבינציה ושרותי בניה.

עסקאות התחדשות עירונית, תמ"א 38 ופינוי בינוי:

החל משנת 2006, לאור חקיקה מיוחדת, אנו עדים לריבוי עסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי, אשר המדינה מעודדת הוצאתם לפועל, הן מטעמי הגנה על ציבור הדיירים במבנים רעועים והן מכוח מיעוט הקרקעות הפנויות לבניה. עסקאות אלו הינן עסקאות נדל"ן מהמורכבות בשוק.
עסקאות תמ"א 38 ועסקאות פינוי בינוי הינן כעסקאות מכר מורכבות ביותר, הדורשות לשם מימושם והצלחתם בקיאות, מקצועיות וניסיון רב ומחייבות משנה זהירות בהתווייתם ובפרט בהיבטי המיסוי השונים בעסקת תמ"א ובעסקת פינוי בינוי.

משרדנו בעל נסיון מוכח של שנים רבות, אשר צבר נסיון רב בבצוע עסקאות אלו בתחום ההתחדשות העירונית ובין לקוחותינו נמנים דיירים בפרויקטים גדולים של פינוי בינוי ותמ"א 38 וכן חברות יזמיות מהגדולות והמוכרות במשק.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה